Home ทัศนะ ‘บราเดอร์’เป็นเลิศงานบริการ คว้าอีก 7 รางวัลการประกวด TCCTA 2021

‘บราเดอร์’เป็นเลิศงานบริการ คว้าอีก 7 รางวัลการประกวด TCCTA 2021

274
นางสาวรัสสิญากร ตัณฑวณิชย์

นางสาวรัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ รักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การประกวด TCCTA Contact Center Awards 2021 ได้จัดขึ้นโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association) เพื่อส่งเสริมบุคลากรในอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของประเทศไทย ได้แก่ ระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์และระดับองค์กร ซึ่งเป็นการผลักดันการพัฒนาธุรกิจ ขับเคลื่อนบริการคอนแทคเซ็นเตอร์ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค อันจะส่งผลให้บริการในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอด 5 ครั้งที่ผ่านมาของการจัดประกวด บราเดอร์ สามารถคว้ารางวัลในหมวด The Best Customer Satisfaction Contact Center มาโดยตลอด

ในปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ 6  บราเดอร์ โชว์ศักยภาพอีกขั้น ด้วยการคว้า 7 รางวัลอันทรงเกียรติมาครองได้อย่างสมภาคภูมิ ทั้งจากประเภทองค์กร (Corporate) รวม 4 รางวัล ได้แก่ The Best Human Care Contact Center ระดับ Gold, The Best Social Media Contact Center ระดับ Gold, The Best Effective Technology Contact Center ระดับ Silver และ The Best Customer Satisfaction Contact Center ระดับ Bronze และจากประเภทบุคคล (Individual) รวม 3 รางวัล ได้แก่ The Best Agent Contact Center of the Year รางวัลดีเด่น, The Best Manager Contact Center of the Year รางวัลดีเด่น และ The Best Supervisor Contact Center of the Year รางวัลชมเชย